Steunzolen

Uw specialist in Fijner Lopen

Procedure

Wat kunt u verwachten?

Het eerste paar steunzolen kan worden voorgeschreven door een medisch specialist of uw huisarts. U kunt ook zelf besluiten tot aanschaf van steunzolen. Fijner Lopen maakt elke 12- 24 maanden een controleafspraak om te  beoordelen of uw steunzolen nog voldoen aan de eisen.

Wat krijgt u vergoed?

Financieel traject

Fijner Lopen brengt u de kosten van de steunzolen geheel in rekening. U betaalt bij aflevering: volwassenen € 219,25 en kinderen tot 16 jaar € 174,85

Afhankelijk van uw verzekering worden uw steunzolen (deels) vergoed. Kijkt u voor de zekerheid na in uw polisvoorwaarden of u in aanmerking komt voor vergoeding.

Wanneer u binnen 2 maanden besluit tot aanschaf van meerdere paren steunzolen krijgt u 20% korting op het tweede paar en 30% korting op derde en vierde paren.

Gang van zaken

U heeft bij Fijner Lopen tenminste 3 afspraken:

 1. Aanmeten: rekent u op een afspraak bij Fijner Lopen van een uur. Deze afspraak wordt binnen een week nadat u zich heeft gemeld bij Fijner Lopen gerealiseerd. Tijdens deze afspraak onderzoeken we uw voeten, inventariseren we uw hulpvragen, meten we uw voeten en maken afdrukken. U neemt bij voorkeur 2 paar eigen schoenen mee.
 2. Passen en afleveren: twee weken na de maatneemafspraak. De maatnemer past en beoordeelt samen met u de steunzolen. Als alles naar wens is neemt u de steunzolen mee. Uw voeten moeten wennen aan (nieuwe) steunzolen. Rekent u op een bepaalde periode van gewenning. Fijner Lopen adviseert het volgende inloopschema:

  dag 1: 2 uren
  dag 2: 3 uren
  dag 3: 4 uren
  dag 4: 5 uren enz.

  Zo nodig (bv bij pijn in de voeten/ benen) kunt u de opbouw vertragen.

 3. Controle: afhankelijk van de urgentie van uw hulpvraag maken we binnen 2 maanden na de aflevering een controleafspraak .

Reparaties kunnen ook door ons worden uitgevoerd. Deze zijn voor eigen rekening. Bij problemen met uw steunzolen van welke aard ook verzoeken wij u met ons in contact te treden. In samenspraak met u maken wij zo nodig een extra controleafspraak. Hieraan zijn de eerste 3 maanden na aflevering geen kosten verbonden.