Orthopedische schoenen

Uw specialist in Fijner Lopen

Procedure

Wat kunt u verwachten?

Voor een eerste paar heeft u altijd een aanvraag nodig van een medisch specialist, bijvoorbeeld een reumatoloog, revalidatiearts of orthopedisch chirurg. Fijner Lopen kan voor u de vervolgparen aanvragen.

Omdat u over twee paar adequate schoenen moet kunnen beschikken kunt u drie maanden na de levering van het eerste paar een reservepaar aanvragen. Fijner Lopen maakt elke 15 maanden een controleafspraak om te  beoordelen of uw schoenen nog voldoen aan de eisen.

Voor kinderen tot 16 jaar is bepaald dat zij elke 9 maanden op controle komen. Voor hen geldt ook dat zij bij een groeispurt vaker schoenen mogen bestellen.

Wat krijgt u vergoed?

Financieel traject

Bij sommige aanvullende verzekeringen kunt u de Eigen Bijdrage (deels) vergoed krijgen. Het eigen risico is van toepassing op orthopedische schoenen.

Fijner Lopen stuurt de aanvraag van uw specialist, samen met de offerte, naar uw zorgverzekeraar met het verzoek een machtiging te geven voor vergoeding van uw schoenen.

Uw zorgverzekeraar vergoedt de schoenen, exclusief de wettelijk vastgestelde Eigen Bijdrage.

U betaalt de Eigen Bijdrage bij het afleveren van uw schoenen. De hoogte van de Eigen Bijdrage bedraagt in 2024 voor volwassenen € 130,00en voor kinderen € 65,00

Gang van zaken

U heeft bij Fijner Lopen tenminste 4 afspraken:

  1. Aanmeten: rekent u op een afspraak bij de orthopedisch schoentechnicus van anderhalf uur. Deze afspraak wordt binnen een week nadat u zich heeft gemeld bij Fijner Lopen gerealiseerd. Tijdens deze afspraak onderzoeken we uw voeten, inventariseren we uw hulpvragen, meten we uw voeten en maken afdrukken.
  2. Passen: twee weken na de maatneemafspraak: de maatnemer past en beoordeelt samen met u uw transparante passchoenen. Nu wordt in overleg met u bepaald welk model in welke kleur er voor u gemaakt gaat worden.
  3. Afleveren: 4 weken na de pasafspraak zijn uw schoenen klaar. Samen beoordelen we of de schoenen voldoen aan de afspraken. Als alles naar wens is neemt u de schoenen mee.
  4. Controle: afhankelijk van de urgentie van uw hulpvraag maken we binnen 3 maanden na de afleverdatum een controle afspraak .

Op uw schoenen geeft Fijner Lopen ook garantie: 3 maanden op de pasvorm en 6 maanden op de technische uitvoering- vanaf de datum van aflevering.

Reparaties kunnen ook door ons worden uitgevoerd. Deze zijn voor eigen rekening.

Bij problemen met uw schoenen van welke aard ook verzoeken wij u direct met ons in contact te treden: u krijgt dan binnen 48 uur een controle-afspraak.