Semi orthopedische schoenen

Procedure

Voor een eerste paar heeft u een aanvraag nodig van een medisch specialist, bijvoorbeeld een reumatoloog, revalidatiearts of orthopedisch chirurg. Fijner Lopen kan voor u de vervolgparen aanvragen.

Omdat u over twee paar adequate schoenen moet kunnen beschikken kunt u drie maanden na de levering van het eerste paar een reservepaar aanvragen. Fijner Lopen maakt elke 15 maanden een controleafspraak om te  beoordelen of uw schoenen nog voldoen aan de eisen.

Voor kinderen tot 16 jaar is bepaald dat zij elke 9 maanden op controle komen. Voor hen geldt ook dat zij bij een groeispurt vaker schoenen mogen bestellen.

Financieel traject

  1. Fijner Lopen stuurt de aanvraag van uw specialist, samen met de offerte, naar uw zorgverzekeraar met het verzoek een machtiging te geven voor vergoeding van uw schoenen.
  2. Uw zorgverzekeraar vergoedt de schoenen, exclusief de wettelijk vastgestelde Eigen Bijdrage.
  3. U betaalt de Eigen Bijdrage bij het afleveren van uw schoenen. De hoogte van de Eigen Bijdrage bedraagt in 2022 voor volwassenen  € 124,00 en voor kinderen € 62,00.

Bij sommige aanvullende verzekeringen kunt u de Eigen Bijdrage (deels) vergoed krijgen. Het eigen risico is van toepassing op orthopedische schoenen.

Gang van zaken

U heeft bij Fijner Lopen tenminste 3 afspraken:

  1. Aanmeten: rekent u op een afspraak bij de orthopedisch schoentechnicus van een uur. Deze afspraak wordt binnen een week nadat u zich heeft gemeld bij Fijner Lopen gerealiseerd. Tijdens deze afspraak onderzoeken we uw voeten, inventariseren we uw hulpvragen, meten we uw voeten en maken afdrukken. Nu wordt in overleg met u bepaald welk model in welke kleur er voor u gemaakt gaat worden.
  2. Passen en afleveren: twee weken na de maatneemafspraak: de maatnemer past en beoordeelt samen met u uw semi-orthopedische schoenen. Samen bekijken we of de schoenen voldoen aan de afspraken. Als alles naar wens is neemt u de schoenen mee.
  3. Controle: afhankelijk van de urgentie van uw hulpvraag maken we binnen 3 maanden na de afleverdatum een controleafspraak.

Op uw schoenen geeft Fijner Lopen ook garantie: 3 maanden op de pasvorm en 6 maanden op de technische uitvoering- vanaf de afleverdatum.

Reparaties kunnen ook door ons worden uitgevoerd. Deze zijn voor eigen rekening.

Bij problemen met uw schoenen van welke aard ook verzoeken wij u direct met ons in contact te treden: u krijgt dan binnen 48 uur een controle-afspraak.