Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen

Procedure

Voor een eerste paar heeft u altijd een aanvraag nodig van een medisch specialist, bijvoorbeeld een reumatoloog, revalidatiearts of orthopedisch chirurg. Bij sommige verzekeraars volstaat een indicatie van uw huisarts (Menzis, VGZ). Fijner Lopen kan voor u de vervolgparen aanvragen.

Omdat u over twee paar adequate schoenen moet kunnen beschikken kunt u drie maanden na de levering van het eerste paar een reservepaar aanvragen. Fijner Lopen maakt elke 15 maanden een controleafspraak om te  beoordelen of uw schoenen nog voldoen aan de eisen.

Voor kinderen tot 16 jaar is bepaald dat zij elke 9 maanden op controle komen. Voor hen geldt ook dat zij bij een groeispurt vaker schoenen mogen bestellen.

Financieel traject

  1. Fijner Lopen stuurt de aanvraag van uw specialist of huisarts, samen met de offerte, naar uw zorgverzekeraar met het verzoek een machtiging te geven voor vergoeding van uw schoenen.
  2. Uw zorgverzekeraar vergoedt de voorziening. De wettelijk vastgestelde Eigen Bijdrage is niet van toepassing omdat u de schoenen zelf heeft aangeschaft.

Het eigen risico is van toepassing op orthopedische voorzieningen aan confectie- schoenen.

Gang van zaken

U heeft bij Fijner Lopen tenminste 3 afspraken:

  1. Aanmeten: rekent u op een afspraak bij de orthopedisch schoentechnicus van een uur. Deze afspraak wordt binnen een week nadat u zich heeft gemeld bij Fijner Lopen gerealiseerd. Tijdens deze afspraak onderzoeken we uw voeten, inventariseren we uw hulpvragen, meten we uw voeten en maken afdrukken. U neemt bij voorkeur 2 paar eigen schoenen mee. Wij beoordelen of uw schoenen geschikt zijn voor de aanpassingen.
  2. Passen en afleveren: twee weken na de maatneemafspraak. De maatnemer past en beoordeelt samen met u de OVAC. Als alles naar wens is neemt u de schoenen mee.
  3. Controle: afhankelijk van de urgentie van uw hulpvraag maken we binnen 3 maanden na de afleverdatum een controleafspraak .

Op OVAC geeft Fijner Lopen ook garantie: 3 maanden op de pasvorm en 6 maanden op de technische uitvoering- dit vanaf de afleverdatum.

Reparaties kunnen ook door ons worden uitgevoerd. Deze zijn voor eigen rekening.

Bij problemen met uw schoenen van welke aard ook verzoeken wij u direct met ons in contact te treden: u krijgt dan binnen 48 uur een controle-afspraak.